Bewindvoering

5 september 2018, van 10:15 tot 12:00 | Bibliotheek Heerenveen

Kosten: € 1,- incl. koffie of thee

mr. Fokalien Cuperus

Woensdagmorgen 5 september begint het nieuwe seizoen van het Seniorcafé in de bibliotheek van Heerenveen met een lezing van mevrouw mr. Fokalien Cuperus over bewind, curatele, volmacht en mentorschap. De aanvangstijd is 10.15 uur en de toegangsprijs bedraagt €1, inclusief koffie of thee. Alle 55-plussers zijn van harte welkom.

Bewind

Soms kunnen mensen door omstandigheden niet zelf (meer) hun financiële zaken regelen. Een bewindvoerder kan dit dan van hen overnemen. Deze beheert het inkomen en regelt bijvoorbeeld de belastingaangifte en aanvragen voor de AWBZ, huurtoeslag, bijzondere bijstand en uitkeringen. De bewindvoerder wordt, op verzoek van de betrokkene of van bijvoorbeeld familieleden of een zorginstelling, benoemd door de kantonrechter.

Mevrouw mr. Fokalien S. Cuperus van Advocatenkantoor Fokalien Cuperus uit Heerenveen komt in het Seniorcafé uitleggen welke mogelijkheden er zijn voor bewindvoering, wat ze inhouden en wat de verschillen zijn.

Seniorcafé

Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunnen 55-plussers in het Seniorcafé van de bibliotheek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen.
Bovendien wordt elke eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, speciaal voor deze leeftijdsgroep een activiteit georganiseerd.