Ferdivedaasje op freed - Dorpscanon

2 maart 2018, van 16:00 tot 17:30 | Bibliotheek Wommels

Kosten: Gratis toegang

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand is er een interessante bijeenkomst in Bibliotheek Wommels: Ferdivedaasje op freed!

It âlders erf

Johan Wagenaar van It âlders erf komt op vrijdag 2 maart een presentatie geven over de dorpscanons, waarvan hij een van de twee initiatiefnemers is.

De dorpscanons van de Friese dorpen en steden zijn in januari officieel van start gegaan. Het biedt een uniek platform waar de dorpen en steden hun eigen plaatselijke geschiedenis kunnen vertellen. De koffie/thee is gratis en er is tijd voor vragen.

U bent van harte welkom! Vooraf aanmelden mag, maar is niet nodig.