Het broeikaseffect

22 januari 2018, van 19:30 tot 21:30 | Bibliotheek Heerenveen

Kosten: Leden €3,50 | niet-leden €5,-

Op maandag 22 januari geeft ir. Ger-Jan Goedvriend in de bibliotheek van Heerenveen een lezing over de invloed van het broeikaseffect op ons klimaat. DEZE LEZING GAAT HELAAS NIET DOOR!

Belangrijke vragen

Het klimaat verandert, maar waardoor? Verdachten zijn de industrie en het transport met de uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide en stikstofoxide. Sinds kort hebben zij gezelschap van de melkvee- en pluimveehouders, die verantwoordelijk worden gehouden voor de uitstoot van respectievelijk methaan- en ammoniakgas. Is die verdachtmaking terecht?

Hoe ging dat in tijdperken als Krijt en Paleoceen, waarin het kooldioxide- en methaangehalte van de atmosfeer veel hoger was dan nu? En wat te denken van vulkaanerupties en van moerasgebieden, die zwaveloxiden en as-stof respectievelijk methaangas produceren? Wat maakt een gas tot broeikasgas? En welke effecten kunnen we verwachten bij een veranderend gehalte aan broeikasgassen? Tijdens de lezing wordt op deze en andere vragen een antwoord gegeven.

Ir. Goedvriend

Spreker
Ir. Goedvriend (1949) was wetenschappelijk onderzoeker, milieutechnoloog bij TNO en docent Milieuvakken aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Verder doceerde hij scheikunde op vwo en havo.

DEZE LEZING GAAT HELAAS NIET DOOR!