Het leven van de otter

4 april 2018, van 10:15 tot 12:00 | Bibliotheek Heerenveen

Kosten: € 1,- incl. koffie of thee

otter

Op woensdag 4 april vertelt Tjibbe de Jong, oud-medewerker van It Fryske Gea, over het leven van otters in het Seniorcafé van de bibliotheek van Heerenveen. Daarnaast laat hij een film zien over de rijkdom van de natuur in de Alde Feanen. De aanvangstijd is 10.15 uur en de toegangsprijs bedraagt €1, inclusief koffie of thee. Alle 55-plussers zijn van harte welkom.

Tjibbe de Jong

Tjibbe de Jong

Tjibbe de Jong groeide op in de natuur: hij leefde met zijn ouders op een woonboot, die in de zomer in de Monnikengreppel lag, aan het einde van de Oudegaastervaart. Af en toe vond hij een nest waarin een otter had geslapen. De Jong werd rietsnijder en rietdekker, maar zijn hart ging uit naar natuurbescherming. Eind 1960 werd hij veldmedewerker van It Fryske Gea en dat bleef hij tot zijn pensionering. Na 2002 zette De Jong een deel van zijn werkzaamheden op vrijwillige basis voort.

Altijd heeft Tjibbe de Jong grote belangstelling gehad voor de bescherming van zoogdieren en vogels in de Alde Feanen. Zijn specialiteit betrof de zoogdieren, zoals reeën en marterachtigen. Vooral de otter draagt hij een warm hart toe. Er zijn weinig mensen in Friesland en de rest van Nederland met zo'n grote veldkennis wat betreft het opsporen en inventariseren van zoogdieren.

In 1988 was De Jong lid van de werkgroep ‘De Otter bliuwt in wrotter’, die maatregelen voorstelde ter bescherming van de otter in de Alde Feanen. Het gaat nu goed met het dier in Nederland: de totale populatie wordt momenteel op meer dan honderd geschat, waarvan een groot deel in Fryslân leeft. Maar vaak worden otters slachtoffer van het verkeer. Op veel plaatsen kunnen ze niet veilig de weg passeren. Door het plaatsen van rasters worden de otters nu gedwongen om zonder gevaar via de duikervoorziening naar de overkant van de weg te zwemmen.

Tjibbe de Jong was verder nauw betrokken bij allerlei otterprojecten in Ierland, Portugal, Tsjechië, Oostenrijk, Georgië en Vietnam. Zijn inzet en kennis is van groot belang gebleken voor het welslagen van deze projecten.

Seniorcafé

Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunnen 55-plussers in het Seniorcafé van de bibliotheek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen.
Bovendien wordt elke eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, speciaal voor deze leeftijdsgroep een activiteit georganiseerd.

Seniorcafé in bibliotheek