Compagnonsvaarten en turfgravers

1 mei 2018, van 20:00 tot 22:00 | Bibliotheek Heerenveen

Kosten: Gratis

Het uitgraven van de vaart

Op dinsdag 1 mei houdt Jantienus Have een lezing over de cultuurhistorie rond de Turfroute in de bibliotheek van Heerenveen. Deze avond, georganiseerd door de bibliotheek en de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen, begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden is gewenst.

Vaarwegen

Tijdens zijn lezing, die ondersteund wordt met vele afbeeldingen, gaat de heer Have uitgebreid in op de vaarwegen in de veengebieden. Deze vaarten waren van cruciaal belang voor de ontwikkeling van Zuidoost-Friesland. Besproken wordt onder meer hoe zo’n vaart met de nodige sluizen werd gegraven. Ook allerlei andere zaken komen aan bod: het leven en werken in het veen, de armoede, Domela Nieuwenhuis en het verhaal van de beurtschippers. Verder worden de toekomstplannen van Heerenveen voor de bestaande waterwegen in de gemeente belicht.

Turfwinning

De Friese Turfroute is een wereldwijd unieke historische vaarroute. Het is een uitgebreid systeem van kanalen met sluizen en bruggen, dat tussen 1630 en 1830 werd gegraven voor de afvoer van turf. Dat was tot 1900, toen steenkool opkwam, een belangrijke brandstof in Nederland. De zogenoemde compagnons, de samenwerkende veenbazen, organiseerden de turfwinning in de uitgestrekte laag- en hoogveengebieden rondom Heerenveen, Gorredijk en Appelscha.

De belangrijkste vaarweg die zij groeven is de 34 kilometer lange Opsterlandse Compagnonsvaart, die loopt van Gorredijk tot Appelscha. Ook de deels gekanaliseerde rivier de Tjonger maakt deel uit van de Turfroute. Verder werden er tal van ‘wijken’ aangelegd. Deze kleinere ontsluitingsvaarten heten in het Fries ‘wiken’.

Spreker

Jantienus Have was werkzaam bij elektronische bedrijven over de hele wereld en woont al vijftig jaar in Gorredijk. Hij was lange tijd voorzitter van de Stichting De Nije Kompagnons van Friesland.

Aanmelden

Aanmelden is gewenst. Dit kan bij de servicebalie in de bibliotheek en via de knop hieronder.


http://www.historischinformatiepuntheerenveen.nl/