Maeykes Bibliotheek in Sint Nicolaasga

Maeykehiem en Bibliotheken Mar en Fean zijn tot een unieke samenwerking gekomen.

Een mooie collectie romans is geplaatst in de voormalige Werkwinkel, een dagbestedingslocatie van Maeykehiem.  Voor een uitgebreidere collectie, lezingen, cursussen en activiteiten bent u van harte welkom in Balk, Joure of Lemmer. De naam van deze locatie is Maeykes Bibliotheek.  

Adres

Maeykes Bibliotheek
Rengersstraat 2
8521 LE Sint Nicolaasga
               
T: (0513) 43 17 54
M: bibliotheek@maeykehiem.nl

Openingstijden

  • Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 15.30 uur
  • Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

Samenwerking

Voortvloeiend uit een eerdere bezuinigingsmaatregel was het voor de bibliotheek niet langer haalbaar om de bibliotheek aan de Boskrânne open te houden.

Maeykehiem is het gesprek aangegaan met de bibliotheek, dit heeft geleid tot het plan om de collectie te verplaatsen naar de Werkwinkel.

Het resultaat is een unieke win-winsituatie passend bij de maatschappelijke rol van beide instellingen: de cliënten van de Werkwinkel hebben veel zin om de uitlening te verzorgen, de bibliotheek is blij dat er een boekencollectie beschikbaar blijft voor de inwoners van Sint Nicolaasga en omgeving.

De Werkwinkel

Naast het verzorgen van reprowerk; kopiëren, het in elkaar zetten en drukklaar maken van drukwerk, worden de werkzaamheden van de cliënten die momenteel werken in de Werkwinkel uitgebreid.

Het uitlenen en innemen van boeken is er bij gekomen. Bibliotheken Mar en Fean houdt op de achtergrond de regie over de collectie, maar de dagelijkse leiding is in handen van cliënten en begeleiders van Maeykehiem.