Een jubileum!

In oktober 2018 bestond de bibliotheek 100 jaar!

Terug in de tijd, naar het ontstaan: in een ‘lunchroom’ aan de Lindegracht in Heerenveen werd in december 1916 het initiatief genomen tot oprichting van een bibliotheek. Twee jaar later, op 14 januari 1918, werden de statuten van de Vereeniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek Frieslands Zuidoosthoek bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Het voormalig café De Drie Gemeenten aan de Vleeschmarkt in de toenmalige gemeente Schoterland werd aangekocht en omgebouwd tot bibliotheek.

Op dinsdag 13 oktober van dat jaar vond om 15.30 uur de officiële opening plaats van de leeszaal voor volwassenen op de verdieping, die alleen via een steile trap te bereiken was. De directrice/bibliothecaresse moest oudere mensen dan ook herhaaldelijk langs deze trap omhoog helpen. Prachtige zwart-witfoto’s schetsen het beeld van toen. Hoe anders ziet het er nu uit en hoe anders gaat het nu! Verhuizingen, herinrichtingen, het ging en gaat maar door.

Wie zo de geschiedenis bekijkt (met veel fotomateriaal!), ziet wat er allemaal in die honderd jaar is veranderd. De bibliotheek is nu bijvoorbeeld actief op scholen. Kinderen kunnen vrijwel overal altijd boeken lenen. De collectie wordt voortdurend vernieuwd en er is altijd wat te doen in de bibliotheek. Papieren boeken en e-books worden uitgeleend en de bieb is minder streng geworden: geen boetes meer. De strijd tegen laaggeletterdheid wordt aangebonden en alles wordt eraan gedaan om iedereen aan het lezen te krijgen en te houden. Het gaat goed en dat inspireert de bibliotheekmedewerkers!

Zin in de volgende honderd jaar? Ja! Het is eigenlijk niet voor te stellen hoe de bibliotheek er dan uit zal zien. Alleen virtueel of toch ook nog steeds fysiek? Nog geen vijf jaar geleden dachten veel mensen dat de bibliotheek binnen tien jaar zou ophouden te bestaan. Nu hoor je niemand daar meer over. Dat komt doordat de bibliotheek steeds nieuwe wegen inslaat, daarbij inspelend op de maatschappelijke veranderingen en behoeften. De wereld verandert de bibliotheek!

Expositie in het Historisch InformatiePunt

Op de 1e verdieping van de bibliotheek is in deze periode een tentoonstelling te zien met krantenartikelen, veel fotomateriaal en voorwerpen uit de 100-jarige geschiedenis van de bibliotheek. Tijdens de openingstijden van de bieb is iedereen welkom om deze expositie, samengesteld door de Werkgroep Oud-Heerenveen, te komen bekijken.

Bibliotheek aan de K.R. Poststraat met bibliobus, ongeveer 1971