Debatavonden

microfoon

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De uitkomst bepaalt de koers voor de komende jaren in Heerenveen. Om de kiezers goed voor te kunnen bereiden worden in maart drie debatavonden georganiseerd door bibliotheken Heerenveen, gemeente Heerenveen en de maandkrant Groot Heerenveen. Een in Jubbega, een in Akkrum en een lijsttrekkersdebat in bibliotheek Heerenveen.

Waarom stemmen?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Heerenveen. De raadsleden kijken naar wat er speelt in de gemeente, zij luisteren naar wat de inwoners willen, maken de plannen en bepalen waar het geld naartoe gaat. Het college van BenW geeft de plannen invulling en voert ze uit. Het college legt verantwoording af bij de raad.

Eens in de vier jaar vinden verkiezingen plaats. De kiezers bepalen welke kandidaat er in de gemeenteraad komt. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de kandidaten over de punten denken die u belangrijk vindt.

Verkiezingsdebatten

Eelke Lok

Bij de verkiezingscampagnes komt er veel informatie uw kant op, waarbij bepaalde standpunten worden aangegeven. Maar daarin worden niet alle onderwerpen specifiek aangesneden. Bijvoorbeeld het onderhoud in uw wijk, de zorg die u of een van uw familieleden wordt verleend, het parkeerbeleid, het stimuleren van culturele initiatieven, het tegengaan van eenzaamheid of hoe krijgen de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer werk. Het is een greep uit de mogelijke onderwerpen die ter discussie kunnen worden gesteld op een van de debatavonden.

De drie debatten staan onder leiding van Eelke Lok en van alle partijen zijn op de avonden - zoveel mogelijk plaatselijke - vertegenwoordigers aanwezig. De partijen gaan met elkaar in debat over allerlei zaken die door publiek en plaatselijke belangen zijn ingebracht en natuurlijk is er ook gelegenheid voor de bezoekers om op deze avonden vragen te stellen.

Jubbega
Maandag 5 maart in de centrale hal van De Kompenije 
Aanmelden

Akkrum
Woensdag 14 maart in de Lantearne
Aanmelden

Heerenveen
Maandag 19 maart slotdebat met alle lijsttrekkers in bibliotheek Heerenveen
Aanmelden

Stel uw vraag!

Is er iets dat u altijd eens wilde vragen aan de raadsleden van de gemeente Heerenveen? U hebt nu de kans! In de bibliotheek vindt u vanaf 15 januari informatie van en over de politieke partijen in Heerenveen. Maar u treft er ook een vragen- en ideeënbus aan. U kunt hier uw vragen, opmerkingen en suggesties kwijt.  Uw onderwerp kunt u ook insturen naar redactie@grootheerenveen.nl. De inzendingen worden gebruikt bij de voorbereidingen van de drie debatten en de verkiezingskrant.

gemeenteraad

Wie zitten er straks op deze stoelen?