BiebPanel

Biebpanel

Het online klantenpanel van de bibliotheek

Wilt u meepraten over uw bibliotheek, dan kunt u zich aanmelden voor het Biebpanel van de Bibliotheken Mar en Fean. Het online klantenpanel van Bibliotheken Mar en Fean is dé kans om mee te denken over allerlei zaken die spelen bij onze bibliotheken.

Uw mening telt! U laat ons viermaal per jaar door middel van een online vragenlijst weten wat u goed vindt of juist anders wilt en wij gebruiken de uitkomsten om onze dienstverlening te verbeteren.

Elk onderzoek gaat over een bepaald thema, zoals collectie, inrichting of activiteiten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Wij zoeken panelleden

Jong, oud, man, vrouw; iedereen is welkom om mee te doen. Bent u ouder dan 16 jaar en maakt u gebruik van de bibliotheek? Meld u dan aan! We hopen u snel te mogen verwelkomen als nieuwe deelnemer van ons klantenpanel.

Hieronder leest u de belangrijkste uitkomsten van de meest recente onderzoeken.

Belastingspreekuur in de bibliotheek

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken. De KB en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid.
Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte.

Past het bij de Bibliotheek?

Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. Veel panelleden vinden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar vinden het geven van informatie hierover wel passend.

Gebruik belastingspreekuren

Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet.

Bibliotheken Mar en Fean beschouwen het onderzoek als een nulmeting. Mar en Fean gaat verder met het ontwikkelen van de dienstverlening op dit terrein.

Aan het onderzoek deden 589 BiebPanel leden mee , een respons van 79%.

Medewerkers van de Bibliotheek

Aan het onderzoek namen evenveel leden deel als bij het vorige onderzoek. Een percentage van 52% van het totale bestand Biebpanelleden. Landelijk lag het percentage op 50%.  

Het onderzoek spitste zich toe op de tevredenheid over de medewerkers. Daarnaast kwamen ook de onbemande openingstijden aan bod in de vragen.
De rapportage geeft een helder beeld van hoe onze leden over de medewerkers denken.

De resultaten van het onderzoek sluiten aan bij eerder onderzoeken Algemene tevredenheid en Ontmoetingsfunctie.  

Wat gaan we doen?

  • De resultaten van het onderzoek worden besproken met de medewerkers.
  • De verbeterpunten worden opgepakt.
  • De antwoorden op de open vragen worden per bibliotheek doorgenomen.
  • Zo willen wij u graag nog beter van dienst kunnen zijn.

De Toekomst van de Bibliotheek

Het onderzoek spitste zich toe op het toekomstbeeld en de relevantie van de Bibliotheek over 10 jaar. Daarnaast werd er gevraagd naar participatie van de leden en de aansprekendheid van bibliotheekconcepten.

De huidige leden in het totale BiebPanel, en in Mar en Fean, willen over 10 jaar nog steeds een Bibliotheek waarin boeken centraal staan. Veel leden zeggen specifiek dat ze hechten aan (een breed en actueel aanbod van) papieren boeken. Een voorwaarde om in de toekomst gebruik te blijven maken van de Bibliotheek is voor veel leden ook een ruimer en actueler aanbod van e-books.

De relevantie van de Bibliotheek voor leden ligt ook in de toekomst in de leen-, lees-en (digitale) informatiefunctie van de Bibliotheek. Biebpanelleden van Mar en Fean hebben meer dan in het totale Biebpanel belangstelling voor het lezen van kranten en tijdschriften.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle leden ook in de toekomst belangstelling hebben voor leestips en inspiratie.
Als het gaat om participatie van leden in de Bibliotheek dan zeggen redelijk veel leden, zes op de tien, dat ze wel op een bepaalde manier actief willen zijn in de Bibliotheek. Ze denken daarbij aan het geven van workshops of lezingen op hun interessegebied. Ook wordt een leesclub vaak genoemd.

Wat gaan we doen?

Bibliotheken Mar en Fean blijven inzetten op een actuele en veelzijdige collectie. Een groter aanbod van E-books zal worden gerealiseerd in samenwerking met de bibliotheken in Nederland.
Op de vraag naar meer leestips en inspiratie wil de Bibliotheek haar boekenblog mijnbieb.blog beter promoten. Op mijnbieb.blog schrijven medewerkers over boeken die hun aanspreken.

Meer tips over boeken vindt u op de website. De website heeft sinds kort een pagina vol inspiratie rondom nieuwe boeken: Lees- en kijktips
Bibliotheken Mar en Fean is erg blij met de uitkomst van het onderzoek dat leden actief zich inzetten voor de bibliotheek. We willen dankbaar gebruik van gaan maken en zullen bij het ontwikkelen van activiteiten een beroep doen op uw ideeën.
Bij dit alles staat voorop dat we de kwaliteit van onze dienstverlening willen blijven handhaven.