BiebPanel

Biebpanel

Het online klantenpanel van de bibliotheek

Hieronder leest u de belangrijkste uitkomsten van de meest recente onderzoeken. Wilt u ook meepraten over uw bibliotheek, dan kunt u zich aanmelden voor het Biebpanel van de Bibliotheken Mar en Fean. Onderaan deze pagina vindt u daar meer informatie over.

Customer Journey

Een customer journey is het in kaart brengen van de reis die een klant aflegt als hij een product koopt of gebruik maakt van een service. In het laatste onderzoek van 2017 staat de klantreis van de BiebPanelleden bij het reserveren en verlengen van boeken centraal.  

Reserveren

Driekwart van de panelleden van de Bibliotheken Mar en Fean hebben in de afgelopen 12 maanden één of meer boeken gereserveerd. Redenen om te reserveren zijn dat boeken niet in de collectie van de eigen vestiging aanwezig zijn en dat boeken zijn uitgeleend.

Redenen om dit niet te doen zijn dat het niet nodig is (69%) en dat het geld kost* (10%).

* reserveren binnen Friesland is overigens gratis bij Bibliotheken Mar en Fean

Verlengen

De helft van de panelleden heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer boeken verlengd.

De belangrijkste reden om niet te verlengen is dat dit niet nodig is en dat het geld kost.
Ook zeggen enkele panelleden dat dit niet meer mogelijk is met hun duurdere Comfort-abonnement.

Conclusies

 • Bijna iedereen, namelijk ruim acht op de tien, maakt gebruik van de mogelijkheid om te verlengen en/of te reserveren. Met name het verlengen gebeurt wel minder dan gemiddeld. De belangrijkste reden om te reserveren is omdat een boek niet in de collectie zit. Een belangrijke reden om niet te reserveren zijn de kosten.
 • Het verlengen via de website wordt door leden van Bibliotheken Mar en Fean wat minder goed beoordeeld dan gemiddeld in het Panel. Uit de open antwoorden blijkt dat leden het vervelend vinden dat alle boeken die zij in bezit hebben automatisch worden aangevinkt en daardoor soms per ongeluk allemaal worden verlengd.
 • Bijna negen op de tien panelleden zijn te spreken over de wachttijd tussen het plaatsen van de reservering en het moment van ophalen; dat is meer dan gemiddeld in het Panel en de Bibliotheken Mar en Fean zijn hiermee zelfs de best practice.
 • Hoewel het inloggen wanneer daar direct naar wordt gevraagd, niet als groot probleem wordt ervaren, komt dit wel soms als verbeterpunt terug bij de open antwoorden.
 • Ook de online catalogus wordt goed beoordeeld maar uit de open antwoorden blijkt dat leden soms moeite hebben tijdens het zoeken.
 • Het meest gehoorde verbeterpunt is dat er onduidelijkheid is over de termijn waarop het gereserveerde boek beschikbaar komt.

Aanbevelingen

Mocht het mogelijk zijn dat het bibliotheeklid bij het doen van een reservering een indicatie krijgt van de termijn waarop het gereserveerde boek beschikbaar is, dan waarderen leden het als er een bericht wordt gestuurd wanneer het toch langer duurt dan verwacht. Er wordt uitgezocht of dit haalbaar is.

Jongeren van 13 tot 17 jaar

Hoe zien jongeren van 13 t/m 17 jaar de Bibliotheek? En hoe kan de Bibliotheek hierop inspelen? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek. Hierbij kijken we naar de vrijetijdsbesteding, informatie-intake, houding en gedrag m.b.t. lezen, houding t.a.v. de Bibliotheek en ideeën over de Bibliotheek.  

Conclusies

Jongeren zien de Bibliotheek vooral nog in de traditionele vorm. Ruim de helft van de jongeren bezoekt de Bibliotheek bijna nooit en slechts twee op de tien doen dat een paar keer per jaar. De motivatie voor een bezoek is meestal het lenen van boeken of andere materialen (driekwart) en/of het zoeken naar informatie (vier op de tien).

Informatie zoeken en vrijetijdsbesteding doen jongeren naar mate ze ouder worden steeds meer via internet en social media. Lezen wordt veelal niet gezien als iets dat ze graag doen in hun vrije tijd. Het imago van de Bibliotheek is bij deze doelgroep positief dan wel neutraal. Men denkt hierbij aan boeken en informatie, maar ook aan rust en stilte.

Aanbevelingen

Om meer jongeren aan te spreken zal de Bibliotheek meer een plek moeten worden waar zij graag willen zijn. Als er meer reuring en rust gevonden kan worden, sluit dit beter aan. Ook is het belangrijk om dit beter uit te dragen naar jongeren, bijvoorbeeld via Instagram en Facebook. Daarnaast is het een aanbeveling om meer jonge medewerkers aan te trekken, zodat er ook meer contact met de doelgroep is.

Er zijn ook vanuit jongeren zelf ideeën om de Bibliotheek aan te passen. Een modernere en gezelligere inrichting, achtergrondmuziek en aparte ruimtes voor levendigheid (games, kletsen) en rust (huiswerk, ontspanning) werden hierbij gesuggereerd. Ook op het vlak van het aanbieden van games en nieuwe media liggen volgens de doelgroep kansen. Wat betreft bijeenkomsten en lezingen wordt met name gedacht aan onderwerpen die aanspreken, zoals ontmoetingen met gamers en lezingen door vloggers of schrijvers.

Verder wordt aanbevolen om binnen de doelgroep jongeren te differentiëren naar subdoelgroepen. Dit komt doordat er op alle onderwerpen (lidmaatschap, interesse, informatie zoeken, activiteiten) verschillen naar voren komen tussen geslacht en leeftijd (13 - 15 en 16 - 17 jaar).

Meest aansprekende toekomstconcepten

 • Bibliotheek als leuke plek: Jongeren zijn vooral enthousiast over het concept waarbij de Bibliotheek een leuke plek is waar je van alles kunt doen zoals huiswerk maken, tijdschriften lezen, mensen ontmoeten en iets eten en drinken.
 • Plek met focus op lezen: Ook zien we dat het meer traditionele concept waar de focus ligt op lezen, lenen en informeren (meisjes meer dan jongens) aanspreekt. Al moeten daar dan wel moderne digitale middelen bij ingezet worden.
 • Nieuwe technieken en nieuwe media: Onder de andere voorgelegde bibliotheekconcepten valt met name het concept waarbij de Bibliotheek zich vooral richt op (experimenteren met) nieuwe technieken en nieuwe media in de smaak. Vooral jongens zijn hierover enthousiast.

Mogelijke jongerenactiviteiten

 • Kennismakingen met nieuwe games
 • Gamewedstrijden
 • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Meet & Greet rappers
 • Advies op maat (over leuke boeken)
 • Maakplaatsen (ontplooien van creatieve en digitale vaardigheden)

Wij zoeken panelleden

Wilt u meepraten over uw bibliotheek, dan kunt u zich aanmelden voor het Biebpanel van de Bibliotheken Mar en Fean. Het online klantenpanel van Bibliotheken Mar en Fean is dé kans om mee te denken over allerlei zaken die spelen bij onze bibliotheken.

Uw mening telt! U laat ons viermaal per jaar door middel van een online vragenlijst weten wat u goed vindt of juist anders wilt en wij gebruiken de uitkomsten om onze dienstverlening te verbeteren.

Elk onderzoek gaat over een bepaald thema, zoals collectie, inrichting of activiteiten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Jong, oud, man, vrouw; iedereen is welkom om mee te doen. Bent u ouder dan 16 jaar en maakt u gebruik van de bibliotheek? Meld u dan aan! We hopen u snel te mogen verwelkomen als nieuwe deelnemer van ons klantenpanel.