BiebPanel

Biebpanel

Het online klantenpanel van de bibliotheek

Wilt u meepraten over uw bibliotheek, dan kunt u zich aanmelden voor het Biebpanel van de Bibliotheken Mar en Fean. Het online klantenpanel van Bibliotheken Mar en Fean is dé kans om mee te denken over allerlei zaken die spelen bij onze bibliotheken.

Uw mening telt! U laat ons viermaal per jaar door middel van een online vragenlijst weten wat u goed vindt of juist anders wilt en wij gebruiken de uitkomsten om onze dienstverlening te verbeteren.

Elk onderzoek gaat over een bepaald thema, zoals collectie, inrichting of activiteiten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Wij zoeken panelleden

Jong, oud, man, vrouw; iedereen is welkom om mee te doen. Bent u ouder dan 16 jaar en maakt u gebruik van de bibliotheek? Meld u dan aan! We hopen u snel te mogen verwelkomen als nieuwe deelnemer van ons klantenpanel.

Hieronder leest u de belangrijkste uitkomsten van de meest recente onderzoeken.

Lezen in de vakantie

In september is er flitspeiling gehouden onder BiebPanel leden over lezen in de vakantie.

In het onderzoek waren de drie belangrijkste thema’s: Leesgedrag en frequentie in de zomer; Lezen van e-books en de Vakantiebieb-app
De overgrote meerderheid van de BiebPanelleden heeft de afgelopen zomer boeken gelezen tijdens de vakantie (als ze vakantie hebben gehad). De meeste panelleden lezen papieren boeken en ongeveer drie op de tien ook e-books.

Opvallend resultaat uit de flitspeiling is, dat van de panelleden in Mar en Fean 5% meer papieren boeken leent dan het landelijk gemiddeld. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal. Vooral vrouwen, hoogopgeleiden en niet-frequente bezoekers van de Bibliotheek lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar.  

De bekendheid met de Vakantiebieb-app is groter dan landelijk, maar dat wil niet zeggen dat men ook gebruik maakt van de app. 40% van de panelleden gebruikt de app niet.

Veel panelleden denken dat het lenen (nog) aantrekkelijker wordt door een langere uitleentermijn, omdat ze buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Ook het kunnen lenen van een groter aantal boeken tijdens de vakantieperiode wordt op prijs gesteld.

Wat gaan we doen?

De Vakantiebieb-app en de Luisterbieb-app gaan we beter promoten zodat nog meer leden er gebruik van gaan maken.

De suggestie voor een langere leentermijn en het lenen van een groter aantal boeken buiten de vakantieperiode wordt niet overgenomen. Bibliotheken Mar en Fean kennen een topabonnement, waarmee men voor een periode van 12 weken kan lenen en 20 boeken en 10 e-books mag lenen. Dit abonnement voorziet volgens ons aan de gedane suggestie.

De Bibliotheek gaat weer bij de KB (Koninklijke Bibliotheek) aankaarten dat het downloaden van e-books en luisterboeken lastig werkt en leden belemmert in het lenen.

Betrokkenheid Leden

Voor het onderzoek werden 733 leden uitgenodigd en namen er 454 deel , een percentage van 62%, landelijk lag het percentage op 59%. Het aantal deelnemers bedroeg in de leeftijdscategorie 16- 35 jaar 4%; in de leeftijd 36- 55 jaar 30%; in de leeftijd 56 – 65 jaar 29% en in de categorie 65 jaar en ouder 37%.
In het onderzoek kwamen een vijftal thema’s aan de orde:

  • Enthousiasme voor de Bibliotheek
  • Huidige inzet voor de Bibliotheek
  • Toekomstige inzet voor de Bibliotheek
  • Bibliotheek als goed
  • Boetevrij lenen

Panelleden zijn enthousiast over Bibliotheken Mar en Fean. Zij geven echter aan dat de actualiteit en de omvang van het aanbod nog kan verbeteren even als de indeling van de boeken.

Inzet leden

De huidige inzet voor de Bibliotheek is niet groot, slecht 5% is betrokken. Op de vraag of de panelleden zich in de toekomst willen inzetten voor de bibliotheek, antwoordt 13% bevestigend. Men wil het liefst helpen bij activiteiten die te maken hebben met lezen en taal. 3% van de panelleden wil de bibliotheek met een donatie ondersteunen. Tegenover sponsoring door commerciële bedrijven staat men minder afwijzend. De sponsoring dient dan wel te passen bij de missie van de Bibliotheek.

Ook een vriendenabonnement kan een mogelijkheid zijn om extra inkomsten te verkrijgen.

Boetevrij

Panelleden uit Mar en Fean verwachten dat boetevrij lenen positieve gevolgen zal hebben voor zowel henzelf, als voor de Bibliotheek.

Zo verwachten zij wanneer de Bibliotheek boetevrij zou zijn: vaker naar de Bibliotheek zouden gaan; meer materialen zouden lenen; de Bibliotheek vaker aan zouden bevelen en minder gehaast zouden zijn om de boeken uit te lezen.
Ook verwachten zij vaker dan gemiddeld dat een boetevrije Bibliotheek laagdrempeliger zou zijn.

Wat gaan we doen?

  • De Bibliotheek is erg blij met de betrokkenheid van de leden en het rapportcijfer 8.
  • Veel bezoekers associëren de Bibliotheek met boetes. Met een Boetevrije Bibliotheek hopen we in het nieuwe jaar dit beeld te niet te doen en de drempel om lid te worden weg te halen.
  • Ook gaan we onderzoek doen naar een vriendenabonnement
     

Belastingspreekuur in de bibliotheek

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken. De KB en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid.
Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte.

Past het bij de Bibliotheek?

Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. Veel panelleden vinden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar vinden het geven van informatie hierover wel passend.

Gebruik belastingspreekuren

Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet.

Bibliotheken Mar en Fean beschouwen het onderzoek als een nulmeting. Mar en Fean gaat verder met het ontwikkelen van de dienstverlening op dit terrein.

Aan het onderzoek deden 589 BiebPanel leden mee , een respons van 79%.