Tarieven en reglement

Kies het abonnement dat het beste bij u past

De tarieven van de verschillende abonnementsvormen en openingstijden per gemeente:

De Fryske Marren

Heerenveen

Súdwest en Littenseradiel  

Voor meer uitleg over de abonnementen en over de mogelijkheid over
te stappen op een ander abonnement kunt u terecht in uw bibliotheek.
Mailen kan natuurlijk ook!

Het lenen van een dvd kost slechts € 1,-.

Reglement

Het reglement van de Bibliotheken Mar en Fean vindt u onder de bijgaande link. Hierin vindt u al onze voorwaarden.