Meer informatie over het Digi-Taalhuis

Taalvrijwilligers zijn aanwezig op dinsdagmiddag en donderdagmiddag 13.30-16.30 uur en donderdagavond 18.00-20.00 uur. Ze helpen mensen een op een of in kleine groepjes.

Meer informatie over het Juridisch spreekuur

Juridische vraag? U kunt iedere woensdagmiddag van 16.00-18.00 uur met uw juridische vragen in de bibliotheek terecht bij Foekje Hofstra, advocaat bij De Friese Rechtshulp.

Meer informatie over de cursussen van Kunstvertoon

Kunstvertoon verzorgt in Bibliotheek Sneek cursussen op het gebied van kunst, architectuur en het gebouwde erfgoed. Kunstvertoon richt zich op belangstellenden uit heel Fryslân en daarbuiten.

Naar de informatie over Nietstilzitten

Hét platform voor werkzoekenden in Zuidwest-Friesland organiseert workshops en andere activiteiten. Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie over SeniorWeb Sneek

Het leercentrum Sneek is gevestigd in Bibliotheek Sneek en maakt deel uit van de Stichting SeniorWeb zuidwest Friesland. Inloopspreekuur: maandag van 14.00-15.30 uur (september t/m april).

Meer informatie over de Speel-o-theek Sneek

In de bibliotheek is de Speel-o-theek gevestigd. U kunt hier terecht voor het lenen van speelgoed voor kinderen van 0 tot ± 10 jaar.

Ik wil graag meer weten over Stavoor

Stavoor Taal en Inburgering verzorgt taalonderwijs voor beginners en gevorderden in een lesruimte in de bibliotheek.

Meer over Stipepunt en Papierwinkel

In Bibliotheek Sneek vinden vanaf begin februari 2018 (inloop)spreekuren plaats van de Papierwinkel en het Stipepunt.

Ut Sneker Muurke heeft sinds 2010 een plekje in de hal van de bibliotheek en bestaat uit "herinner-dingen" die zijn ingebracht door bewoners van de voormalige gemeente Sneek.

Naar de website van de Vereniging Historisch Sneek

De Vereniging Historisch Sneek is gevestigd in de kelder van de bibliotheek en is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 13.30-16.00 uur.

Meer informatie over Bolswards Historie in Bibliotheek Bolsward

Iedere vrijdag van 14.00-16.00 uur is Stichting Bolswards Historie aanwezig in de bibliotheek (1e verdieping).

Meer informatie over het Digi-Taalhuis

Taalvrijwilligers helpen mensen een op een of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer te werken: op maandag- en woensdagmiddag 14.00-16.30 uur.

Meer informatie

Juridische vraag? U kunt iedere donderdagmiddag van 16.30-17.30 uur met uw juridische vragen in de bibliotheek terecht.

Meer informatie over SeniorWeb

Het leercentrum Bolsward is gevestigd in Bibliotheek Bolsward en maakt deel uit van de Stichting SeniorWeb zuidwest Friesland. Inloopspreekuur: dinsdag van 14:00-16:00 uur (september t/m april).

Stipepunt/Papierwinkel

In Bibliotheek Bolsward vinden vanaf februari 2018 spreekuren plaats van de Papierwinkel en het Stipepunt

Meer informatie over de WMO Adviesraad

Dee WMO-adviesraad is elke donderdagochtend (10.30-12.00 uur) aanwezig in Bibliotheek Bolsward.

In Bibliotheek Koudum is een Digi-Taalpunt. Een afspraak kan in de bibliotheek of telefonisch worden gemaakt.

Lees meer

Taalvrijwilligers helpen mensen een op een of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer te werken: op woensdag van 11.00 - 13.00 uur.

Lees meer

Het leercentrum Makkum is gevestigd in Bibliotheek Makkum en maakt deel uit van de Stichting SeniorWeb zuidwest Friesland.
Inloopspreekuur: iedere 3e donderdag van de maand van 14.00-15.00 uur (oktober t/m maart).

Ook in Wommels

Taalvrijwilligers helpen mensen een op een of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer te werken:

Meer informatie over Digi-Taalhuizen

Taalvrijwilligers helpen mensen een op een of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer te werken: op vrijdagmiddag 14.00-16.30 uur.