Naar de bespreking op mijnbieb.blog

C.J. Tudor - De krijtman

Een heel erg lekkere thriller.

Bibliotheek Wommels
13:30 - 18:00
Bibliotheek Koudum
14:00 - 18:00
Bibliotheek Bolsward
14:00 - 17:30
Bibliotheek Makkum
14:00 - 18:00
Bibliotheek Workum
14:00 - 18:00
Bibliotheek Akkrum
13:30 - 17:30
Bibliotheek Heerenveen
10:00 - 17:30
Bibliotheek Balk
14:00 - 17:30
Bibliotheek Joure
10:30 - 17:30
Bibliotheek Lemmer
14:00 - 17:30
Bibliotheek Sneek
10:00 - 20:00