Andere plaatsen

Bibliotheken Mar en Fean heeft nog andere bibliotheekvoorzieningen. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.

IJlst

Grandcafé Nij Ylostins is een aantrekkelijke ruimte waar aan de leestafel een tijdschrift gelezen kan worden en waar tijd is voor een praatje. Bestemd voor zowel bewoners als voor volwassen bibliotheekleden uit IJlst en omstreken.

Witmarsum

Boeken lenen in Aylva State

De collectie voor volwassenen van Bibliotheek Witmarsum heeft een plek gevonden in Woonzorgcentrum Aylva State. Familie- en streekromans, waargebeurde verhalen, maar ook detectives en prentenboeken voor peuters staan uitgestald in de kasten, klaar om uitgeleend te worden.

 

Lytse Bybs in Littenseradiel

Verspreid over de gemeente vindt u in de volgende plaatsen een Lytse Byb:

              -  Boazum
              -  Easterlittens
              -  Hilaard
              -  Mantgum
              -  Reahûs
              -  Weidum
              -  Wjelsryp
              -  Winsum

 

Lytse Byb Boazum
Gevestigd: SBS Dübelspan
Adres: De Polle 2, 8635 MD Boazum
Openingstijd: Maandag 10.45 – 12.00 uur

Lytse Byb Easterlittens
Gevestigd in: CBS De Earnwjuk
Adres: Noarderfinne 3, 8835 XT Easterlittens
Openingstijd: Dinsdag 13.00 – 13.45

Lytse byb Hilaard
Gevestigd in: CBS de Reinboge
Adres: Hoptilsterdyk 28, Hilaard
Openingstijd: Woensdag 8.45 uur – 10.00

Lytse byb Mantgum
Gevestigd in: OBS de Gielguorde
Adres: Master Jansenstrjitte 10, Mantgum
Openingstijd: Dinsdag van 14.00-16.00

Lytse Byb Reahús
Gevestigd in: KBS St. Bonifaciusschool
Adres: Sänleansterdyk 20, 8734 JG Reahus
Openingstijd: Maandag 9.15 – 10.15 uur

Lytse Byb Weidum
Gevestigd in: Zorgcentrum Nij Dekama
Adres: Skildyk 10, 9024 EN Weidum
Openingstijd: Dinsdag 11.00 – 12.15 uur

Lytse Byb Winsum
Gevestigd in: OBS it Bynt
Adres: Molepaed 21, 8831 XJ Winsump
Openingstijd: Maandag 13.45 – 16.00 uur,

Lytse byb Wjelsryp
Gevestigd in: CBS de Grûnslach
Adres: Lytse Buorren 27, Wjelsryp
Openingstijd: Woensdag van 10.45-11.30