Senioren

In een aantal woonzorgcentra, serviceflats zijn kleine bibliotheken ondergebracht. Deze service is een onderdeel van Bibliotheken Mar en Fean en bedoeld voor bewoners van zorgcentra en voor ouderen die in de buurt wonen. Hoewel de bibliotheken klein zijn, zorgen wij er voor dat u niet snel uitgelezen bent.

Lenen in zorgcentra


Bolsward:

  • Huylckestein, Eekwerdlaan 1

Heerenveen:

  • Serviceflat Oranjewoud, Flat Oranjewoud 1 (elke dinsdag 9.30 - 11.30 uur, ook voor buurtbewoners)

Sneek:

  • Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28 (donderdag 10.00-11.00 uur / even weken)
  • Frittemahof, Frittemaleane 4 (maandag 10.00-11.00 uur / oneven weken)
  • Parkflat Stadsfenne, Dekamalaan 17 (dinsdag 09.30-11.00 uur / even weken)
  • It Skûlplak, Troelstrakade 22 (maandag 10.00-11.00 uur / even weken)
  • De Noorderhoek, Napjusstraat 114 (maandag 10.00-11.00 uur / oneven weken)

Weidum:

  • Nij Dekema, Skildyk 10

De uitlening wordt verzorgd door vrijwilligsters. In de collectie vindt u o.a. een grote keus in grootletterboeken, speciaal voor diegenen die wat moeite krijgen met het lezen van boeken met kleine(re) letters. Iedere week worden nieuwe boeken aangeschaft. De collectie wordt jaarlijks gewisseld, zodat u niet gauw uitgelezen raakt. Bij de bibliotheken kunt u informatie krijgen over de voorwaarden voor het lenen in de instellingen en een overzicht met daarop de dagen en tijden waarop de uitlening plaatsvindt.

U bent van harte welkom!